Tin tức

30-07-2014 03:53:53 PM | 109

Dệt may Việt Nam giữa xung đột thương mại Trung – Mỹ

Mỹ chiếm 49% tổng xuất khẩu mỗi năm trong khi dệt may Việt Nam từ 7 năm nay không...

25-06-2014 01:01:39 PM | 1350

ĐIỂM YẾU CỦA THIẾT KẾ VIỆT NAM CHÍNH LÀ KIẾN THỨC

Ngày 2/3/2017 tại Ngôi nhà Italia, 18 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội đã diễn ra tọa đàm giữa...

25-06-2014 12:59:09 PM | 56

Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may: Xóa điểm nghẽn để phát triển

Thiếu công nghiệp hỗ trợ (CNHT), nguyên phụ liệu cho sản xuất phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu (NK)