Chi tiết sản phẩm

CHỈ MAY 50/2 (TICKET 140)

Chất liệu: 100% polyester  

Độ dài: 5000m/cuộn

Khối lượng: 129g/cuộn

Màu sắc: Trắng, Đen, Mộc, hoặc màu nhuộm theo yêu cầu

Quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và nhận báo giá

Sản phẩm khác

CHỈ MAY 40/2 (TICKET 120)

Chất liệu: 100% polyester

Độ dài: 5000m/cuộn

Khối lượng: 160g/cuộn

Màu sắc: Trắng, Đen, Mộc, hoặc màu nhuộm theo yêu cầu

Quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và nhận báo giá

CHỈ MAY 40/3 (TICKET 80)

Chất liệu: 100% polyester

Độ dài: 4000m/cuộn

Khối lượng: 190g/cuộn

Màu sắc: Trắng, Đen, Mộc, hoặc màu nhuộm theo yêu cầu

Quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và nhận báo giá

CHỈ MAY 20/2 (TICKET 50)

Chất liệu: 100% polyester  

Độ dài: 2000m/cuộn

Khối lượng: 126g/cuộn

Màu sắc: Trắng, Đen, Mộc, hoặc màu nhuộm theo yêu cầu

Quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và nhận báo giá

CHỈ MAY 20/3 (TICKET 30)

Chất liệu: 100% polyester  

Độ dài: 2000m/cuộn

Khối lượng: 195g/cuộn

Màu sắc: Trắng, Đen, Mộc, hoặc màu nhuộm theo yêu cầu

Quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và nhận báo giá

 

CHỈ MAY 20/4 (TICKET 25)

Chất liệu: 100% polyester  

Độ dài: 1500m/cuộn

Khối lượng: 190g/cuộn

Màu sắc: Trắng, Đen, Mộc, hoặc màu nhuộm theo yêu cầu

Quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và nhận báo giá

 

 

CHỈ MAY 20/6 (TICKET 15)

Chất liệu: 100% polyester  

Độ dài: 1000m/cuộn

Khối lượng: 190g/cuộn

Màu sắc: Trắng, Đen, Mộc, hoặc màu nhuộm theo yêu cầu

Quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và nhận báo giá