Thông tin liên hệ

Số 280A Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

https://www.facebook.com/kimlongthread/